Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Diplomuddannelser Pædagogik og undervisning

Pædagogiske diplomuddannelser (PD) inden for læreprocesser, pædagogik, psykologi, vejledning, supervision, projektledelse og organisationsudvikling.
Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Pædagogik og undervisning

Metoder til planlægning og udvikling af pædagogfaglige opgaver inden for undervisning, vejledning, læring, kommunikation og social inklusion.

Viden om det pædagogiske arbejde på erhvervsskoler og tilrettelæggelse af skoleforløb med fokus på praksisnær undervisning.

Faglig vejledning

Tilrettelæggelse af læringsforløb og udvikling af undervisning med vægt på elevers bevægelse, læring, sundhed og motivation.

Viden om børns sproglige udvikling, indsatser for sprogstimulering af børn og vejledning af kolleger og forældre om børns sproglige udvikling.

Danskundervisning. Udvikling af undervisning og didaktik samt vejledning til kolleger og ledelse for at styrke skolens danskundervisning.

Design og håndtering af læseindsatser og vejledning, som støtter børns læsning og skriftsproglige udvikling.

Vejledning og udvikling af indsatser, som styrker matematikundervisningen i institutioner, virksomheder og forvaltninger.

Koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb og vejledning af kolleger i naturfag.

Pædagogik, psykologi og kommunikation

Planlægning og udvikling af undervisning og pædagogik. Uddannelsen inddrager deltagernes erfaringer, pædagogisk teori og nyeste viden fra forskning og udviklingsarbejde.

Udvikling af undervisning og vejledning i frie skoler. En diplomuddannelse for lærere i friskoler, efterskoler og højskoler.

Tilegnelse, udvikling og vejledning af pædagogiske forudsætninger for at styrke læreprocesser om og med medier og IT.

Undersøgelse og håndtering af pædagogisk-psykologiske problemstillinger. Videreuddannelse i at forebygge og intervenere på grundlag af viden om psykologi og menneskers udvikling.

Dokumentation, analyse og udvikling af pædagogiske indsatser i dagtilbud, SFO og socialpædagogisk arbejde.

Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af specialundervisning for børn og voksne med funktionsvanskeligheder.

Analyse, evaluering og udvikling af undervisning, læringsmiljøer og pædagogiske indsatser for unge og voksne.

Fag og læring

Varetagelse af sprogpædagogiske og formidlingsmæssige opgaver i forbindelse med sprogstimulering og undervisning i institutioner og virksomheder.

Dramapædagogik. En pædagogisk videreuddannelse i at tilrettelægge og udvikle læreprocesser med drama

Indsigt i idrættens betydning for sundhed, kultur og pædagogisk arbejde, og planlægning af idræts- og bevægelsesaktiviteter med konkrete målgrupper.

Analyse og gennemførelse af didaktiske processer for at udvikle undervisningen og skabe varierede læreprocesser.

Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i forhold til voksnes forskellige forudsætninger og behov.

Udvikling og formidling af innovative faglige og tværfaglige opgaver inden for håndværk, design og innovation.

Organisationsudvikling

Ledelse, planlægning, analyse og gennemførelse af projekter, udviklingsarbejde og forandringsprocesser i egen praksis med flere perspektiver.

Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af store og små forandringsprocesser i skolen.

Formidling, ledelse og facilitering i vejlednings-, lære- og forandringsprocesser.

Vejlederuddannelser

Specialisering i analyse, vejledning og bedømmelse af lærerstuderendes praktikforløb.

Specialisering i analyse, vejledning og bedømmelse af pædagogstuderendes praktikforløb.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.