Diplomuddannelser Pædagogik og undervisning

Pædagogiske diplomuddannelser (PD) inden for læreprocesser, pædagogik, psykologi, vejledning, supervision, projektledelse og organisationsudvikling.
Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Pædagogik og undervisning

Metoder til planlægning og udvikling af pædagogfaglige opgaver inden for undervisning, vejledning, læring, kommunikation og social inklusion.

Viden om det pædagogiske arbejde på erhvervsskoler og tilrettelæggelse af skoleforløb med fokus på praksisnær undervisning.

Faglig vejledning

Tilrettelæggelse af læringsforløb og udvikling af undervisning med vægt på elevers bevægelse, læring, sundhed og motivation.

Viden om børns sproglige udvikling, indsatser for sprogstimulering af børn og vejledning af kolleger og forældre om børns sproglige udvikling.

Danskundervisning. Udvikling af undervisning og didaktik samt vejledning til kolleger og ledelse for at styrke skolens danskundervisning.

Design og håndtering af læseindsatser og vejledning, som støtter børns læsning og skriftsproglige udvikling.

Vejledning og udvikling af indsatser, som styrker matematikundervisningen i institutioner, virksomheder og forvaltninger.

Koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb og vejledning af kolleger i naturfag.

Pædagogik, psykologi og kommunikation

Planlægning og udvikling af undervisning og pædagogik. Uddannelsen inddrager deltagernes erfaringer, pædagogisk teori og nyeste viden fra forskning og udviklingsarbejde.

Kvalificering og udvikling af de frie skolers kernebegreber set i lyset af moderniteten, demografiske ændringer og globalisering.

Tilegnelse, udvikling og vejledning af pædagogiske forudsætninger for at styrke læreprocesser om og med medier og IT.

Undersøgelse og behandling af pædagogisk-psykologisk problemstillinger i forhold til forebyggelse og interventionsmuligheder.

Dokumentation, analyse og udvikling af pædagogiske indsatser i arbejdet inden for normalområdet og inden for det socialpædagogiske arbejdsfelt.

Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af specialundervisning i arbejdet med mennesker med funktionsvanskeligheder.

Analyse, evaluering og udvikling af undervisning, læringsmiljøer og pædagogisk indsatser for unge og voksnes kompetenceudvikling.

Viden og indsigt i integration og interkulturelt pædagogisk arbejde. Analyse, udvikling og igangsættelse af inkluderende kulturelle fællesskaber for børn og unge.

Fag og læring

Varetagelse af sprogpædagogiske og formidlingsmæssige opgaver i forbindelse med sprogstimulering og undervisning i institutioner og virksomheder.

Tilrettelæggelse og udvikling af dramapædogogisk og teaterfaglige læreprocesser i forhold til forskellige formål og målgrupper og deltagerforudsætninger.

Indsigt i idrættens betydning for sundhed, kultur og pædagogisk arbejde, og planlægning af idræts- og bevægelsesaktiviteter med konkrete målgrupper.

Analyse og gennemførelse af innovationsprocesser for at udvikle undervisningen og skabe varierede læreprocesser.

Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i forhold til voksnes forskellige forudsætninger og behov.

Udvikling og formidling af innovative faglige og tværfaglige opgaver inden for håndværk, design og innovation.

Organisationsudvikling

Ledelse, planlægning, analyse og gennemførelse af projekter, udviklingsarbejde og forandringsprocesser i egen praksis med flere perspektiver.

Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af store og små forandringsprocesser i skolen.

Formidling, ledelse og facilitering i vejlednings-, lære- og forandringsprocesser.

Vejlederuddannelser

Specialisering i analyse, vejledning og bedømmelse af lærerstuderendes praktikforløb.

Specialisering i analyse, vejledning og bedømmelse af pædagogstuderendes praktikforløb.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.