Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Kurser og videreuddannelser

Fleksibel diplomuddannelse

Sammensæt din egen diplomuddannelse, så den matcher udviklingsønsker og mål for dig og din arbejdsplads.

Sammensæt en individuel diplomuddannelse

Du kan sammensætte en Fleksibel diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser.

På den måde kan du skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine ønsker for kompetenceudvikling og karriere.

Med Fleksibel diplomuddannelse kan du uddanne dig, så du matcher de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller.

Diplomuddannelser kan tages på deltid og ofte også på fuldtid. En fuld diplomuddannelse skal være gennemført inden for 6 år.

Krav om uddannelsesplan

For at få godkendt en Fleksibel diplomuddannelse skal du lave en uddannelsesplan med en af UCL’s vejledere. Uddannelsesplanen skal indeholde beskrivelse af dine uddannelsesmål, dine modulvalg og begrundelse for, hvordan de valgte moduler kan kvalificere dig mod dine mål.

Download skabelon til uddannelsesplan for Fleksibel diplomuddannelse

En fleksibelt sammensat uddannelse skal omfatte 60 ECTS-point og indeholde

  • moduler, som du kan vælge blandt diplomuddannelsernes moduler
  • et afgangsprojektmodul, som skal afslutte og samle uddannelsens faglige elementer.

Du kan læse mere om fleksible forløb i Bekendtgørelse om fleksible forløb.

Personlig vejledning

Du kan få personlig vejledning og drøfte dine muligheder om en fleksibel diplomuddannelse ved at kontakte UCLs studievejledere på diplom@ucl.dk eller tlf. 63 18 40 00.

Informationer og hjælp til diplomuddannelser
Studieadministration

Praktisk information om tid, sted, pris og ansøgningsfrist.

kompetenceudvikling@ucl.dk

63 18 30 00
Mandag – torsdag 7.30-15.30
Fredag 7.30-15.00

Studievejledning

Personlig vejledning om uddannelserne, valg af moduler, optagelse, merit og karriereveje. Du kan skrive, ringe eller booke et møde.

Studievejledere
Øvrig studievejleder
Optagelse og ansøgning

Du skal have en relevant videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit – dvs. godskrivning -for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplommodul.

Vejledning og ansøgningsskema

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvad er Realkompetencevurdering?

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Søg adgangsbevis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Søg kompetencebevis

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Søg uddannelsesbevis

Pris for RKV

For modulbevis og uddannelsesbevis afgør dit uddannelsesniveau, om du skal betale for RKV-vurderingen.

Diplomuddannelse og moduler

En diplomuddannelse består af en række moduler. Du kan vælge at tage et enkelt modul, flere moduler ellen en hel diplomuddannelse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis.

En diplomuddannelse omfatter 60 ECTS og svarer til et års fuldtidsstudium.
En diplomuddannelse skal være gennemført inden for 6 år. I særlige tilfælde kan du søge dispensation.

Dispensation – vejledning og ansøgning

Bekendtgørelse for diplomuddannelser

Deltid og fuldtid

Det fremgår af beskrivelsen for hvert modul, om det er på deltid eller fuldtid.
ECTS viser, hvor meget studiearbejde, du skal forvente.

UCL’s studievejledere kan hjælpe dig og din arbejdsplads med planlægning af dit uddannelsesforløb.

ECTS

ECTS er et internationalt system til at angive studieomfang. En fuld uddannelse omfatter 60 ECTS-point, og det svarer til 1 års fuldtidsarbejde.

Brochure om ECTS

Uddannelsesstøtte (SVU)

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til dit fuldtidsstudie, hvis du ikke har en videregående uddannelse, eller hvis din uddannelse er forældet.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau 63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.