Kurser og videreuddannelser

Ledelse af samskabelsesprocesser

Processer og begreber i ledelse af samskabelsesprocesser og de konsekvenser, de har for borgere, fagprofessionelle, frivillige og andre aktører.

Program for alle aftener
18.00: Velkomst
18.05: Oplæg ved ekspert
19.45: Forplejning
20.15: Oplæg med dialog
21.30: Afslutning

Pris
Pr. aften: kr. 700
Alle aftener: kr. 3500
Alle aftener inkl. vejledning og eksamen: kr. 6800

Sted
Festsalen, Niels Bohrs Allé 1, Odense

Sammensætning og tilmelding uden eksamen

Du kan vælge ét, flere eller alle arrangementerne herunder. Tilmelding sker ud for hver enkelt dato.

Sammensætning og tilmelding med vejledning og eksamen

Hvis du ønsker at afslutte rækken af arrangementer med at tage eksamen og få modulbevis, skal du gennemføre hele forløbet. Du kan få vejledning i opgaveskrivning og gå til eksamen hos UCL.

Tilmeld dig alle arrangementer med vejledning og eksamen under diplommodulet Ledelse af samskabelsesprocesser, hvor du også kan se en generel beskrivelse af modulet.

For at blive optaget med ret til at gå til eksamen, skal du have en videregående uddannelse og mindst to års relevant praksiserfaring.

Tilmeld dig diplommodulet Ledelse af samskabelsesprocesser

Brochure om Aftendiplom i Ledelse af samskabelsesprocesser

Ledelse af samskabelsesprocesser
6. marts 2017 Samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk for samskabelse

Ved Charlotte Jørgensen, lektor i UCL og projektleder af samskabelse.ucl.dk

Samskabelse er et af nutidens svar på velfærdssamfundets udfordringer, hvor der er pres ressourcer og ændrede krav fra borgeren. Aftenen er en introduktion til den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst for ledelse af samskabelsesprocesser.

Indledningsvis taler vi om udviklingen i og forventninger til velfærdssamfundet sektorer om samskabelse. Hvordan er forskellige styringsparadigmer i spil?

Dernæst tegner vi arenaen for ledelse i en organisatorisk kontekst, når det gælder samskabelsesprocesser. Hvad er betingelserne for beslutninger og deltagelse? Hvordan håndtereres og balanceres rammevilkår, så mulighederne i samskabelse realiseres?

21. marts 2017 Ledelse af samskabelsesprocesser i udsatte boligområder

Ved Marianne Staal Stougaard, adjunkt i UCL og PhD-studerende ved SDU

Samskabelse kan forstås som inddragelse af slutbrugerne i produktionen af velfærdsløsninger.

Hvilke særlige ledelsesudfordringer og muligheder gør sig gældende, når disse brugere er beboere i et socialt udsat boligområde? Hvilke overvejelser må man som professionel leder gøre sig før og under en samskabelsesproces i et socialt udsat boligområde for at skabe gode betingelser for samarbejdet med de civile aktører?

Aftenens oplæg vil med udgangspunkt i relevant litteratur samt cases fra et igangværende ph.d. projekt på området give eksempler på udfordringer i samskabelsesprocessen, samt hvordan disse udfordringer kan håndteres.

29. marts 2017 At lede samskabelse – i et internationalt perspektiv

Ved Anne Tortzen, PdD og leder af Center for Borgerdialog

Samskabelse er på dagsordenen – ikke kun i Danmark, men også i en række andre vesteuropæiske lande. Den aktuelle, danske samskabelsesbølge stammer fra Storbritannien, hvor David Cameron i 2010 lancerede det storstilede ’Big Society’ projekt.

Aftenen sætter samskabelse i et internationalt perspektiv både praktisk og forskningsmæssigt.

Indledningsvis ridses det internationale billede op: Hvordan ser samskabelses-dagsordenen ud i lande som fx England, Sverige, Holland og Grækenland?

Derefter diskuterer vi, hvilke styrings- og ledelsevilkår samskabelse foregår under i de forskellige lande? Hvad er de konkrete erfaringer med samskabelse i forskellige kulturelle og styringsmæssige sammenhænge? Og ikke mindst: Hvad kan vi bruge det til i en dansk sammenhæng?

19. april 2017 Samskabelse og samproduktion som ledelse af tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og civilsamfund

Ved Helle Hygum Espersen, seniorprojektleder i KORA

Samskabelse og samproduktion indeholder ofte ledelse af tværsektorielt samarbejde. Men hvad er egentlig forskellen på co-production (samproduktion) og co-creation (samskabelse), der stammer fra helt forskellige forskningstraditioner og også stiller forskellige krav til styring, organisering og ledelse.

Aftenen stiller skarpt på forskellige krav til ledelse af ’samskabelse’ afhængig af hvilken form, man arbejder med, og klarlægger forskelle og ligheder i forskellige formater for tværsektorielt samarbejde.

27. april 2017 Ledelse af demokratisk dialog med frivillige, borgere og fagprofessionelle

Ved Charlotte Jørgensen, lektor i UCL og projektleder af samskabelse.ucl.dk

I ledelse af samskabelsesprocesser er der brug for fokus på kommunikation og udviklende dialog. I samspil mellem civilsamfundet, det offentlige og i nogle tilfælde private aktører er kommunikation særlig betydningsfuld, når velfærdsydelser skal udvikles og udøves.

Lederen er på én gang procesleder og deltager i design af samskabelse. Lederens kompetencer i kommunikation og dialog om planlægning, rammesætning og strukturering af tid og indhold er i spil.

Vi ser på betingelser og tilgange til dialog om samskabelse. Hvordan ledes den demokratiske dialog? Hvordan er forholdet mellem facilitering og kommunikation om samskabelsesprocesser?

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.