Kurser og videreuddannelser

Kompetenceudvikling, opkvalificering samt præsentation og udveksling af viden på flere niveauer og altid tæt på praksis inden for sundhed, samfund, pædagogik og læring.

Kursusforløb fra få timer til flere dage, alle med tæt kobling til praksis. UCL's kurser fås også som skræddersyede forløb.

Dagsarrangementer, der kan indeholde præsentation af viden og projekter og nye tiltag samt workshops.

Arrangementer og møder i regi af faglige netværk med oplæg og mulighed for sparring og vidensudveksling.

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en videregående uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Forløb i flere udgaver, der i henhold til folkeskolereformen giver folkeskolelærere undervisningskompetence i fag, de underviser i.

Ledelse af komplekse og ustabile patientforløb i samarbejde mellem kommune, hospital, læge, borger og pårørende.

Kontakt
Telefon

63 18 30 00

Mandag – torsdag 7.30-15.30
Fredag 7.30-15.00

Mail

Center for Undervisningsmidler
cfu-post@ucl.dk

Videreuddannelsen
kompetenceudvikling@ucl.dk

LedelsesAkademiet
ledelselillebaelt@ucl.dk

SVU-administration

Studiesekretær
Maj-Britt Lau
Kompetence- og Organisationsudvikling
Tlf. 63 18 40 21
svu@ucl.dk

Der er lukket for henvendelser i ferieperioderne.