Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Kurser Sundhed

Kursus Print Send

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Ledelse af komplekse og ustabile patientforløb i samarbejde mellem kommune, hospital, læge, borger og pårørende.

Det lærer du på Specialuddannelse i borgernær sygepleje

I Specialuddannelse i borgernær sygepleje får du kompetencer til at

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering af denne viden, der understøtter det løbende kvalitetsarbejde
 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Viden og kompetencer i uddannelsen

Specialuddannelsen består af tre uddannelsesdele

 1. Kliniske kompetencer: Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang.
 2. Organisatoriske kompetencer: Fokus på borgerforløbet på tværs af sektorer.
 3. Kvalitetsarbejde: Fokus på forankring af ny viden og implementering.

Målgruppe for uddannelsen

Uddannelsen er målrettet uddannede sygeplejersker med mindst to års erfaring.

For at blive optaget på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have

 • Bestået professionsbacheloruddannelse i sygepleje

eller

 • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Derudover skal du have

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område (fortrinsvis primær sygepleje eller almen praksis)

samt

 • Aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.

Uddannelsens omfang og opbygning

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på

 • 28 ugers klinisk uddannelse på dit eget ansættelsessted
 • 6 ugers ekstern klinik fx på hospital og almen praksis
 • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på professionhøjskolen.

I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være e-læring, der understøtter sammenhængen mellem teori og praksis.

Uddannelsesordning Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Mere information om uddannelse i Borgernær sygepleje

Uddannelsesbrochure for Borgernær sygepleje

Pris og uddannelsesaftale

Uddannelsen koster 46.000 kr. for det samlede uddannelsesforløb og forudsætter, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem dig og dit ansættelsessted. Derudover vil der være udgifter til vikardækning og vejledning.

Ansættelsesforhold og uddannelsesaftale

Du beholder dit ansættelsesforhold under specialuddannelsesforløbet, og ansættelseskontrakten suppleres med et tillæg i form af en uddannelsesaftale.
Uddannelsesaftale til brug for tilmelding.

Kontakt og personlig vejledning

Du kan kontakte studieadministrationen på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for mere information.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlige konsulenter: Pia Toft på ptoa@ucsyd.dk og Kirsten Rue Honoré på kirh@ucl.dk for mere viden om uddannelsen og optagelse.

      

Aktuelle udbud
ID nummer
DO3401010120
Dato
Uge 34 2020 - uge 26 2021
Sted
Hhv. i Kolding og Vejle
Pris
46.000 kr.
Tilmeldingsfrist
1. juni 2020
Kontakt

Studiesekretær Susanne Fallesen
sufa@ucl.dk / 63 18 40 13

Kurset kan tilrettelægges som et skræddersyet forløb til din arbejdsplads.

Temaer og kontakt

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.