Kurser Pædagogik og undervisning Skoler samt dag- og døgninstitutioner

Kommunikation og samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser

Kurset formidler viden og værktøjer til at kvalificere og udvikle samvær og kommunikation med mennesker med multiple funktionsnedsættelser

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagfolk, der arbejder med børn, unge eller voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser (multihandicap) uden talesprog inden for social-, undervisnings- eller sundhedssektoren.

Formål

Kursets formål er at formidle en pædagogisk tilgang, der understøtter kontaktetablering, udvikling af positive samspil, kommunikation og sprog samt aktiv deltagelse i det sociale liv på den enkeltes præmisser. Grundlaget for den viden, der formidles, er et relationelt syn på mennesket med multiple funktionsnedsættelser med afsæt i moderne spædbarnsforskning, nyere udviklingspsykologi samt oplægsholdernes erfaringer fra samvær med børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser.

Indhold

Deltagerne introduceres til brug af Videoanalyse i team (også kendt som videoanalyse efter VIKOM-principper), som er et pædagogisk værktøj, der har til hensigt at kvalificere forståelsen af mennesket med multiple funktionsnedsættelser og udvikle samspillet. Deltagerne får ideer til, hvordan analysen sammen med andre værktøjer kan indgå i beskrivelse og tilrettelæggelse af samvær med mennesker med multiple funktionsnedsættelser. På kurset bliver deltagerne ligeledes introduceret til ASK (alternativ og supplerende kommunikation), teknologi til leg, kommunikation og sociale netværk samt vejledning i forhold til mennesker med multiple funktionsnedsættelser.

Indholdsbeskrivelse:

Tema 1 Kontakt, samspil og Videoanalyse i team

 • Præsentation af relationistisk grundlag med udgangspunkt i moderne spædbarnsforskning og udviklingspsykologi – konsekvenser for den specialpædagogiske praksis.
 • Mennesker med multiple funktionsnedsættelser – hvordan kan vi forstå dem? Hvilke livsvilkår lever de, deres familier og deres nære fagpersoner med?
 • Udtryksmåder hos mennesker med multiple funktionsnedsættelser.
 • Introduktion til Videoanalyse i team
  • Hvordan gør man?
  • Hvad kan man se efter (grundtemaer og fokuspunkter)
 • Gruppearbejde om videoanalyse i praksis. Et eksemplarisk teammøde, hvor kursisterne prøver at være reflekterende team.

Tema 2Kommunikation og sprog – herunder alternativ og supplerende kommunikation

 • Kommunikation i en dialogisk og relationel forståelsesramme.
 • Introduktion til alternativ og supplerende kommunikation (ASK), herunder udvalgte kommunikationsmåder og udvalgte eksempler fra hverdagen.
 • Flere fokuspunkter til Videoanalyse i team.
 • Brugerperspektiv – hvordan er det at leve uden talesprog?
 • Teknologi til leg, kommunikation og sociale netværk.
 • Gruppearbejde. Videoanalyse af medbragte klip af kursister i samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser.

Tema 3Pædagogik og vejledning

 • Anvendelse af praksisfortællinger i det pædagogiske arbejde.
 • Livet i familier med handicap.
 • Vejledning i et empowermentperspektiv.
 • Gruppearbejde. Videoanalyse af medbragte klip af kursister i samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser.

Anvendelse

Oplæggene veksler mellem teori og praksis og bliver illustreret med videoklip. På hvert modul er der både oplæg og gruppearbejde.

Det er en forudsætning for deltagelse på kurset at deltagerne på modul 2 og 3 medbringer et videoklip af sig selv i samspil med et menneske med multiple funktionsnedsættelser. Klippet anvendes til gruppearbejde, hvor kursusdeltagerne får lejlighed til at prøve at anvende Videoanalyse i team.

Deltagerne må desuden mellem modulerne være indstillede på at bruge tid til optagelse og analyse af videoklip.

Undervisningsdage

Torsdag 15. marts 2018 fra kl. 9.30 – 19.00

Fredag 16. marts 2018 fra kl. 8.00 – 15.30

Torsdag 24. maj 2018 fra kl. 9.30 – 19.00

Fredag 25. maj 2018 fra kl. 8.00 – 15.30

Torsdag 20. september 2018 fra kl. 9.30 – 19.00

Fredag 21. september 2018 fra kl. 8.00 – 15.30

 

Aktuelle udbud
ID nummer
6134001418
Dato og tid
15. marts 2018 - 21. september 2018
Sted
UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.
Underviser
Sissel Sollied, Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk , Universitetet i Tromsø, Norge

Mette Christensen, Tale-hørekonsulent / kommunikationsvejleder, PPR i Gentofte Kommune

Birgitte Brandt, ergoterapeut og kommunikationsvejleder, Odense Kommune

Betina Snebang , Tale- og kommunikationsvejleder, Videnshus Dybkær

M.fl.

Pris
Kr. 16.800,- inkl. forplejning
Tilmeldingsfrist
18. januar 2018
Kontakt

Studiesekretær Sussi Skjoldan
susk@ucl.dk / 6318 4015

Studiesekretær Lea Enemark
lben@ucl.dk / 6318 3663

Kurset kan tilrettelægges som et skræddersyet forløb til din arbejdsplads.

Temaer og kontakt

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.