Diplomuddannelser Beskæftigelse

Diplommodul Print Send Gem som PDF

Kommunikation, motivation og vejledning

Styrk din kommunikation og vejledning i mødet med den ledige. Modulets fulde titel er Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen.

Kompetencemål for Kommunikation, motivation og vejledning

Modulet udvikler dine evner til at analysere og reflektere over professionsorienterede problemstillinger i dit arbejde med at udvikle den lediges potentiale.

På modulet arbejder du med

  • motivation, vejledningteori og -metode
  • brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde
  • myndighedsrollen og dilemmaer i samarbejdet med borgeren
  • digitale værktøjer, fx selvbetjeningsværktøjer.

Målgruppe for Kommunikation, motivation og vejledning

Modulet er for dig, der arbejder indenfor arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse.

Struktur på Kommunikation, motivation og vejledning

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen er et modul på Diplomuddannelse i beskæftigelse.

Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Diplomuddannelse i beskæftigelse.

Tilskud til kompetenceudvikling for ansatte i a-kasse og jobcenter

I 2018 kan du få et tilskud på 80 % af deltagerbetalingen på udvalgte moduler inden for virksomhedsservice, karrierevejledning, kommunikation og samarbejde, hvis du er ansat i a-kasse eller jobcenter.

Læs mere om tilskuddet og de moduler, som er inkluderet i ordningen

Vil du vide mere eller have vejledning om, hvordan du kommer i gang, kan du kontakte Bente Falk Nielsen, studievejleder i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, på befn@ucl.dk.

Aktuelle udbud
ID nummer
6574328218
Dato
September 2018 - december 2018
Sted
UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Omfang
10 ECTS
Pris
11.200 kr.
Tilmeldingsfrist
6. august 2018
Undervisning

8 uddannelsesdage

Kontakt

Uddannelseskonsulent Bente Falk Nielsen, e-mail: befn@ucl.dk

Informationer og hjælp til diplomuddannelser
Studieadministration

Praktisk information om tid, sted, pris og ansøgningsfrist.

kompetenceudvikling@ucl.dk

63 18 30 00
Mandag – torsdag 7.30-15.30
Fredag 7.30-15.00

Studievejledning

Personlig vejledning om uddannelserne, valg af moduler, optagelse, merit og karriereveje. Du kan skrive, ringe eller booke et møde.

Studievejledere
Øvrig studievejleder
Optagelse og ansøgning

Du skal have en relevant videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit – dvs. godskrivning -for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplommodul.

Vejledning og ansøgningsskema

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvad er Realkompetencevurdering?

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Søg adgangsbevis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.200 kr. (5 ECTS) / 3.300 kr. (10 ECTS)

Søg kompetencebevis

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.000 kr.

Søg uddannelsesbevis

Pris for RKV

For modulbevis og uddannelsesbevis afgør dit uddannelsesniveau, om du skal betale for RKV-vurderingen.

Diplomuddannelse og moduler

En diplomuddannelse består af en række moduler. Du kan vælge at tage et enkelt modul, flere moduler ellen en hel diplomuddannelse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis.

En diplomuddannelse omfatter 60 ECTS og svarer til et års fuldtidsstudium.
En diplomuddannelse skal være gennemført inden for 6 år. I særlige tilfælde kan du søge dispensation.

Dispensation – vejledning og ansøgning

Bekendtgørelse for diplomuddannelser

Deltid og fuldtid

Det fremgår af beskrivelsen for hvert modul, om det er på deltid eller fuldtid.
ECTS viser, hvor meget studiearbejde, du skal forvente.

UCL’s studievejledere kan hjælpe dig og din arbejdsplads med planlægning af dit uddannelsesforløb.

ECTS

ECTS er et internationalt system til at angive studieomfang. En fuld uddannelse omfatter 60 ECTS-point, og det svarer til 1 års fuldtidsarbejde.

Brochure om ECTS

Uddannelsesstøtte (SVU)

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til dit fuldtidsstudie, hvis du ikke har en videregående uddannelse, eller hvis din uddannelse er forældet.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau 63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.