Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Diplomuddannelser Pædagogik og undervisning

Diplommodul Print Send

Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser

Få kompetencer til selvstændigt at kvalificere, udvikle og nyskabe didaktikken i din undervisning gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang.

Kompetencemål for Fagligt entreprenørskab

Det er målet at deltagerne opnår kompetencer til at arbejde entreprenørielt, didaktisk og brancherettet for derigennem at skabe rammerne for udvikling af elevernes entreprenørielle og innovative kompetencer.

Målgruppe for Fagligt entreprenørskab

Modulet er for dig, der underviser på en erhvervsrettet uddannelse og som ønsker at kunne tilrettelægge, skabe og vurdere undervisnings- og læringsmiljøer som udvikler elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer.

Struktur på Fagligt entreprenørskab

Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser er et modul på diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Erhvervspædagogik.

Aktuelle udbud
ID nummer
DO1102090219
Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser
Dato
26. august 2019 - 21. januar 2020
Sted
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Modulansvarlig
Susanne Kaatmann
Omfang
10 ECTS
Pris
11.200 kr.
Tilmeldingsfrist
1. juni 2018
Kontakt

Studiesekretær Anne Katrine Meldgaard Philipsen
akmp@ucl.dk / 63 18 41 17

Undervisning

Fredage indenfor tidsrummet 9.00 – 15.00

ID nummer
DO1102090120
Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser
Dato
17. februar 2020 - 3. april 2020
Sted
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Modulansvarlig
Susanne Kaatmann

Pris
11.200 kr.
Tilmeldingsfrist
1. december 2019
Undervisning

Fuldtidsuddannelse i ugerne 8-14

Kontakt

Studiesekretær Anne Katrine Meldgaard Philipsen
akmp@ucl.dk / 63 18 41 17

Informationer og hjælp til diplomuddannelser
Studieadministration

Praktisk information om tid, sted, pris og ansøgningsfrist.

kompetenceudvikling@ucl.dk

63 18 30 00
Mandag – torsdag 7.30-15.30
Fredag 7.30-15.00

Studievejledning

Personlig vejledning om uddannelserne, valg af moduler, optagelse, merit og karriereveje. Du kan skrive, ringe eller booke et møde.

Studievejledere
Øvrig studievejleder
Optagelse og ansøgning

Du skal have en relevant videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit – dvs. godskrivning -for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplommodul.

Vejledning og ansøgningsskema

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvad er Realkompetencevurdering?

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Søg adgangsbevis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Søg kompetencebevis

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Søg uddannelsesbevis

Pris for RKV

For modulbevis og uddannelsesbevis afgør dit uddannelsesniveau, om du skal betale for RKV-vurderingen.

Diplomuddannelse og moduler

En diplomuddannelse består af en række moduler. Du kan vælge at tage et enkelt modul, flere moduler ellen en hel diplomuddannelse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis.

En diplomuddannelse omfatter 60 ECTS og svarer til et års fuldtidsstudium.
En diplomuddannelse skal være gennemført inden for 6 år. I særlige tilfælde kan du søge dispensation.

Dispensation – vejledning og ansøgning

Bekendtgørelse for diplomuddannelser

Deltid og fuldtid

Det fremgår af beskrivelsen for hvert modul, om det er på deltid eller fuldtid.
ECTS viser, hvor meget studiearbejde, du skal forvente.

UCL’s studievejledere kan hjælpe dig og din arbejdsplads med planlægning af dit uddannelsesforløb.

ECTS

ECTS er et internationalt system til at angive studieomfang. En fuld uddannelse omfatter 60 ECTS-point, og det svarer til 1 års fuldtidsarbejde.

Brochure om ECTS

Uddannelsesstøtte (SVU)

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til dit fuldtidsstudie, hvis du ikke har en videregående uddannelse, eller hvis din uddannelse er forældet.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau 63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.