Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Konferencer og temadage

Konferencer og temadage Print Send

Elevløft i udskolingen - eller langt tidligere i skoleforløbet?

På konferencen sætter vi fokus på det faglige løft af elever i udskolingen i dansk og matematik. Hvad kan vi gøre for, at det faglige løft kommer tidligere i elevernes skoleforløb?

Målgruppe

Læsevejledere, lærere og andre med interesse for undervisning af elever, der er i læse- og skriveudfordringer.

Formål

Undervisningsministeriet har afsat penge til et fagligt løft af elever i udskolingen i dansk og matematik. På konferencen sætter vi fokus på denne indsats og undersøger også, hvad vi kan gøre forebyggende for, at det faglige løft kommer tidligere i elevernes skoleforløb (og ikke fem i tolv).

Indhold

Torsdag den 21. marts 2019

Kl. 9.30 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00 Velkomst v/ lektor, Pia Mortensen og pædagogisk konsulent, Anette Vestergaard Søberg, UCL

Kl. 10.10 Elevløft – erfaringer med faglige løft i dansk og matematik i 8. og 9. kl. v/ Pernille Karlby, Luisa Fisker Larsen, Tanja Thusholdt Haas.

Vejlederne fra Risingskolen i Odense fortæller om, hvordan de har arbejdet med teamet omkring klassen og eleverne for at sikre, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate ved afslutningen af 9. kl.

Kl. 11.00 Språkløyper: Skriftspråklige utfordringer i begynneropplæringen v/ universitetslektor, Edle Inga Bentsen, Nasjonalt senter forleseopplæring og leseforsking – Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Oplægget introducerer Språkløyper, som er en norsk, national strategi for sprog, læsning og skrivning igangsatt af Kunnskapsdepartementet i perioden 2016 til og med 2019. Oplægget sætter særligt fokus på Språkløyper og utfordringer med skriftspråk i indskolingen.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.15 Skrivestrategier, tekstbevidsthed og sproglig opmærksomhed – 3 vigtige didaktiske pejlemærker i skriveundervisningen v/ danskkonsulent Charlotte Rytter

  • Hvad eleverne reelt skal lære: Fra fokus på genrer til fokus på kommunikation
  • Hvad gør den typiske elev?
  • Undervisningseksempler på skriveøvelser og skrivemissioner
  • Skrivelærerens 3 roller: Træner, vejleder og bedømmer

Kl. 14.45 Pause

Kl. 15.15 Språkløyper særligt med fokus på læse-skriveteknologi v/ ph.d., lektor i dansk, Helle Bundgaard Svendsen, Læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum, VIA University College

I oplægget præsenteres pakken om læse- og skriveteknologi. Pakken er udviklet til 4. – 7. klasse, men vil også kunne inddrages på andre klassetrin.
Der vises eksempler på pakkens opbygning og indhold.

Kl. 16.15 Samtalesalon. Mød nye faglige venner i strukturerede samtaler om konferencens tema v/ lektor, Pia Mortensen og pædagogisk konsulent, Anette Vestergaard Søberg, UCL

Kl. 17.15 Fri tid

Kl. 18.30 Middag og musikalsk indslag v/ pædagogisk konsulent, Niels Rebsdorf, UCL

 

Fredag 22. marts 2019

Kl. 9.00 R2L – Reading to learn v/ lektor, Anette Krenzen, UCSyd

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt undersøgte, hvordan metoden Reading to Learn kunne udvikle læsedidaktiske greb til at løfte elevernes læseniveau i 9. klasse. Oplægget præsenterer baggrund, resultater og mulige perspektiver også i forhold til andre elevgrupper.

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.30 Hvad bør læsevejlederen vide om matematikundervisningen? v/ lektor i kognitive læreprocesser i matematik, cand.pæd i matematik, Lisser Rye Ejersbo, DPU

Lærere er gode til at spotte, at nogle elever ikke performer den matematik, som man forventer af dem på det pågældende klassetrin. Men der er samtidig en mangel på viden i forhold til at finde en årsag til samme, endsige hvordan lærerne bedst hjælper de pågældende elever til at blive bedre til at præstere den krævede matematik for klassetrinnet.

Kl. 11.45 Afslutning

Kl. 12.00 Tak for denne gang og frokost

Tid og sted

21.-22. marts 2019
Hornstrup kursuscenter ved Vejle

Tilmelding

Læsevejlederkonferencen 2019 – kr. 2.800
Tilmeld dig

Læsevejlederkonferencen 2019 med overnatning i enkelt værelse – kr. 3.600
Tilmeld dig

Bemærk at tilmelding er bindende.

Arrangør: Center for Undervisningsmidler, UCL

 

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.