Kurser og videreuddannelser

Information og hjælp til diplomuddannelser

Informationer og hjælp til diplomuddannelser
Studieadministration

Praktisk information om tid, sted, pris og ansøgningsfrist.

kompetenceudvikling@ucl.dk

63 18 30 00
Mandag – torsdag 7.30-15.30
Fredag 7.30-15.00

Studievejledning

Personlig vejledning om uddannelserne, valg af moduler, optagelse, merit og karriereveje. Du kan skrive, ringe eller booke et møde.

Studievejledere
Optagelse og ansøgning

Du skal have en relevant videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit – dvs. godskrivning -for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplommodul.

Vejledning og ansøgningsskema

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du har viden og erfaringer fra andet end uddannelse, har du måske mulighed for en realkompetencevurdering (RKV). RKV er en anerkendelse af din viden, dine færdigheder og dine kompetencer, uanset hvor du har opnået dem.

RKV til optagelse

Vurdering af, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en diplomuddannelse.
Søg adgangsbevis

Godkendelse til moduler

Vurdering af, om din viden, dine færdigheder og dine kompetencer lever op til kravene for et eller flere moduler på en specifik diplomuddannelse.
Søg kompetencebevis

RKV for uddannelse

Vurdering af, om din viden, dine færdigheder og dine kompetencer svarer til kravene for en uddannelse.
Søg uddannelsesbevis

Pris

Adgangsbevis er gratis.
For modulbevis og uddannelsebevis afgør dit uddannelsesniveau, om du skal betale for RKV-vurderingen.
Prisen fremgår af ansøgningsskemaet.

Diplomuddannelse og moduler

En diplomuddannelse består af en række moduler. Du kan vælge at tage et enkelt modul, flere moduler ellen en hel diplomuddannelse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis.

En diplomuddannelse omfatter 60 ECTS og svarer til et års fuldtidsstudium.
En diplomuddannelse skal være gennemført inden for 6 år. I særlige tilfælde kan du søge dispensation.

Dispensation – vejledning og ansøgning

Bekendtgørelse for diplomuddannelser

Deltid og fuldtid

Det fremgår at beskrivelsen for hvert modul, om det er på deltid eller fuldtid.
ECTS viser, hvor meget studiearbejde, du skal forvente.

UCLs studievejledere kan hjælpe dig og din arbejdsplads med planlægning af dit uddannelsesforløb.

ECTS

ECTS er et internationalt system til at angive studieomfang. En fuld uddannelse omfatter 60 ECTS-point, og det svarer til 1 års fuldtidsarbejde.

Brochure om ECTS

Uddannelsesstøtte (SVU)

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til dit fuldtidsstudie, hvis du ikke har en videregående uddannelse, eller hvis din uddannelse er forældet.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau 63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

 

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.